Prizemni stan u višekatnici – Vukovićeva ulica, Zagreb

Arheološki muzej – Split, Splitsko-dalmatinska županija

Crkva Preslavnog imena Marijina – Osijek, Osječko-baranjska županija

Obiteljska vila, Beograd