Višekatnica u Starom Gradu u Dubrovniku – Ulica od Kaštela, Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija

Prizemni stan u višekatnici – Vukovićeva ulica, Zagreb

Prizemni stan u višekatnici – Ulica Josipa Kozarca, Zagreb

Prizemni stan u višekatnici - Ulica Josipa Kozarca, Zagreb

Višekatnica – Ulica Prilaz Gjure Deželića, Zagreb

Višekatnica - Ulica Prilaz Gjure Deželića, Zagreb

Suterenski stan u višekatnici – Hercegovačka ulica, Zagreb

Stan u suterenu - Zagreb

Suterenski stan u višekatnici – Ulica Antuna Vrančića, Zagreb

Suterenski stan u višekatnici - Ulica Antuna Vrančića, Zagreb

Suterenski stan u višekatnici – Crikvenička ulica, Zagreb

Suterenski stan u višekatnici – Crikvenička ulica, Zagreb

Suterenski stan u višekatnici – Crikvenička ulica, Zagreb

Suterenski stan u višekatnici – Crikvenička ulica, Zagreb

Humboldstrasse, München, Njemačka

Humboldstrasse, München, Njemačka

Hedwigstrasse, Leipzig, Njemačka

Hedwigstrasse, Leipzig, Njemačka