Crkva Preslavnog imena Marijina – Osijek, Osječko-baranjska županija

Kaptol ulica – Grad Zagreb

Kaptol ulica - Grad Zagreb

Bigorski manastir – Sjeverna Makedonija

Bigorski manastir - Sjeverna Makedonija

Manastir Svete Bogorodice Prečista– Sjeverna Makedonija

Manastir Svete Bogorodice Prečista– Sjeverna Makedonija

Manastir Rajčica– Sjeverna Makedonija

Manastir Rajčica - Sjeverna Makedonija

Sagrada Familia, Barcelona

Sagrada Familia, Barcelona

Santa Catarina del Sasso, Italija

Santa Catarina del Sasso, Italija

Maria Stern, Riedering, Njemačka

Maria Stern, Riedering, Njemačka

Basilika Santa Maria delle Grazie (Leonardo da Vinci) – Milano, Italija

Basilika Santa Maria delle Grazie (Leonardo da Vinci) – Milano, Italija

Martinus, Nizozemska

Martinus, Nizozemska